Ποια ελληνική εταιρεία εφαρμόζει την τετραήμερη εργασία

Το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας εφαρμόζεται ήδη, στην Ευρώπη, ενώ έχει ξεκινήσει πιλοτικά και στην Ελλάδα. Woman Blog Teamwww.womanblog.gr

Περισσότερα