Γιατί οι παντρεμένες γυναίκες έχουν περισσότερα χρήματα; #έρευνα

Πιο μορφωμένες και με περισσότερα χρήματα είναι οι παντρεμένες γυναίκες από τις ανύπαντρες σε σύγκριση με τρεις δεκαετίες πριν, όπως

Περισσότερα