Δυσλεξία: Τα ψηφιακά βιβλία ως «σύμμαχος» των παιδιών

Δυσλεξία: Τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες όπως η δυσλεξία, έρχονται αντιμέτωπα με τη δυσκολία τους  να έχουν επιτυχημένη ανάγνωση και να κατανοήσουν όσα διαβάζουν.

Παρόλο που η δυσλεξία αποτελεί μία εγγενής διαταραχή, η οποία παραμένει σε όλη τη ζωή του ανθρώπου, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή παρέμβαση βοηθούν τα παιδιά να μάθουν να διαχειρίζονται στη καθημερινότητά τους τις μαθησιακές τους δυσκολίες.

Οι έρευνες δείχνουν ότι όταν δίνεται στα παιδιά με δυσλεξία εκπαιδευτικό υλικό – που παρουσιάζεται σε ψηφιακή ή ακόμη και σε ακουστική μορφή, μπορούν να πετύχουν ακαδημαϊκά στο σχολείο και επιπλέον να απολαμβάνουν και τη μαθησιακή διαδικασία.

Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον εκπαίδευσης, όπου η μάθηση μπορεί να λάβει χώρα οπουδήποτε – στην αίθουσα, στο σπίτι ή εν κινήσει- υπάρχουν αρκετά υποστηρικτικά τεχνολογικά προγράμματα ανάγνωσης για να ενισχύσουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες που αφορούν στην έντυπη μορφή.

Το διάβασμα με ψηφιακά και ακουστικά βιβλία μπορεί να εμπλουτίσει την μαθησιακή εμπειρία του παιδιού εμπλέκοντάς το σε ένα σύνολο πολυαισθητηριακών μεθόδων (ταυτόχρονη ανάγνωση και ακρόαση, ανάγνωση ενώ το e-book υπογραμμίζει κάθε λέξη).

Δυστυχώς πολύ συχνά χιλιάδες παιδιά που πασχίζουν να διαβάσουν εξαιτίας μιας δυσκολίας με την έντυπη μορφή κειμένου όπως είναι η δυσλεξία, δεν έχουν πρόσβαση σε πηγές που πιθανόν να τους βοηθούσαν να απολαύσουν την ανάγνωση.

Όμως, με τη δική μας καθοδήγηση μπορεί να γίνει δυνατή η εμπλοκή του παιδιού σε ένα σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο μελέτης, διεγείροντάς με αυτό το τρόπο τη φαντασία σου και τη διάθεσή του για μάθηση.

Και μη ξεχνάμε πως το κάθε παιδί είναι μοναδικό, έχει τα δικά του χαρίσματα και το δικό του τρόπο μάθησης. Μέσω των ψηφιακών εγχειριδίων, η μάθηση γίνεται διαδραστική και επομένως βιωματική.

Αυτός ο νέος τρόπος μάθησης «ανοίγει» έναν κόσμο με νέες μαθησιακές δυνατότητες, ενισχύει την αίσθηση προσωπικού επιτεύγματος και αυξάνεται ο χρόνος συγκέντρωσης του αναγνώστη για περισσότερο χρόνο.

Της Μαρίας Κώστα Ζώτου,

Ειδική Παιδαγωγός, MSc

Εξειδίκευση στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

www.xarismatikapaidia.gr