Ποιες είναι οι φοβίες των παιδιών σε κάθε ηλικία (vid)

Όλα τα παιδιά και ειδικά τα μικρότερα σε ηλικία περνούν μέσα από περιόδους κατά τις οποίες αναπτύσσουν κάποιες φοβίες.

Οι φόβοι αυτοί είναι άλλοτε πολύ ήπιοι και άλλοτε χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση. Ορισμένοι είναι πλήρως κατανοητοί στους γονείς ενώ άλλοι φαίνονται να είναι εντελώς αδικαιολόγητοι.

Η κάθε παιδική ηλικία έχει και διαφορετικές φοβίες ενώ ολα τα παιδιά φοβούνται, μια αντίδραση απολύτως φυσιολογική, που αποτελεί μέρος της αναπτυξής τους.

Στην περίπτωση όμως, που ο γονέας παρατηρεί ότι οι φόβοι του παιδιού εμμένουν, επηρεάζοντας την καθημερινή λειτουργικότητα του παιδιού και την ευεξία του σε σημείο που ο γονιός δεν μπορεί να ηρεμήσει το παιδί, αλλά ούτε και να το αποροσανατολίσει, τότε μιλάμε για φοβίες που χρήζουν άμεση αντιμετώπιση.

Για περισσότερα σχετικά άρθρα δείτε τη στήλη ΜΑΜΑ-ΠΑΙΔΙ

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνουμε μια σημαντική διευκρίνιση στις έννοιες φόβος και φοβία.

Ο φόβος από τη φοβία έχε τεράστια διαφορά όπως μας εξηγεί η ειδική παιδαγωγός Μαρία Κώστα Ζώτου, καθώς με τον όρο φόβο εννοούμε τη φυσιολογική αντίδραση του ανθρώπου στον κίνδυνο.

Από την αλλη πλευρά με τον ορο φοβία εννοείται η υπερβολική αντίδραση απέναντι σε μια κατάσταση που εδεχομένως να μην κινδυνεύει από αυτήν.

Τι φοβούνται όμως τα παιδιά και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς προκειμένου να διαχειριστούν τους φόβους του παιδιού;

Όπως επισημαίνει η ειδική παιδαγωγός, τα μικρά παιδιά φοβούνται τον αποχωρισμό από τη μητέρα τους, φοβούνται το σκοτάδι, όπως και τη διαδικασία του μπάνιου.

Προχωρώντας στα παιδιά νηπαικής ηλικίας, ο φόβος αποχωρισμού της μητέρας συνεχίζει να υπάρχει, φοβούνται εξίσου και σε αυτήν την ηλικία το σκοτάδι, ζώα και έντομα αλλά και… φαντάσαματα.

Η συνέχεια στο παρακάτω βίντεο:

*Η ειδική παιδαγωγός Μαρία Κώστα Ζώτου από τα «Χαρισματικά Παιδιά» μίλησε στην Εύη Φραγκάκη, για τους φόβους των παιδιών στη βρεφική, νηπιακή, σχολική και εφηβική ηλικία αλλά και για τη διαφορά του φόβου με τις φοβίες.